Kapitalfonde

Kapitalfonde investerer hovedsagligt i virksomheder med potentiale og med henblik på at sælge virksomheden videre på et senere tidspunkt. En kapitalfond er et selskab, der på vegne af sine ejere investerer i virksomheder, der har potentiale.

Kapitalfonde tilfører egenkapital til virksomheden og ønsker at udvikle den over 3-7 år, hvorefter de sælger virksomheden med fortjeneste.

Ud over kapital tilfører kapitalfonde også ledelseserfaring og andre kompetencer, såsom netværk og viden, hvilket ikke nødvendigvis findes i virksomheden i forvejen.

Her kan nævnes nogle kapitalfonde:

Polaris – som er ejet af blandt andet Danske Bank, AP Møller, Danica, ATP, PFA, Lego, TopDanmark og Pension Danmark.
Axcel – som er ejet af større danske investorer som ATP, FIH, Industriens Pension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Nordea Bank, Nordea Liv og Pension. 80 % ejes af danske virksomheder og 20 % af udenlandske virksomheder fra Norge, Tyskland og andre europæiske lande.
Odin – ejes af danske pensionskasser og internationale investorer.
Vækstfonden – som ejes af den danske stat og som har en stor pengetank bag sig.

Udskriv