Fonde

www.Innovationsfonden.dk 
Investerer i iværksættere, forskere og virksomheder med viden og ideer, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark.

www.markedsmodningsfonden.dk
Du kan søge markedsmodningsfonden om tilskud til test og tilpasning af dit produkt eller serviceydelse, eller få en garanti, der giver køberen tryghed.

www.densocialekapitalfond.dk 
Investerer I virksomheder, der skal leve op til følgende 5 kriterier: 

• En målrettet social indsats
• Forretningsbaseret
• Vækstpotentiale
• Ledelse
• God erfaring

www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020
Horizon 2020 er et EU støtteprogram for forskning og innovation. Programmet gælder for årerne 2014 – 2020 med et budget på 592 milliarder kroner.
De yder økonomisk støtte til forskere, virksomheder, iværksættere, organisationer, regioner med flere.

Udskriv