Crowdfunding - hvad er det?

Crowdfunding vinder mere og mere udbredelse og er en måde, hvorpå man kan rejse kapital til et projekt ved at indsamle både små og store bidrag fra en større gruppe bidragsydere.

Crowdfunding bliver brugt til helt eller delvist at finansiere projekter af vidt forskellig karakter såsom film, plader, bøger, computerspil, kapital til iværksættervirksomheder eller samfundsnyttige projekter.

Crowdfunding kan deles op i følgende kategorier:

Donationsbaseret crowdfunding:

Gave eller bidrag. Vi kender dette fra indsamlinger til Dansk Røde Kors, Kræftens bekæmpelse, Red Barnet m.v. Her forventer vi ikke at få en modydelse – vi giver pengene til et godt formål!

Rewardbaseret crowdfunding (modydelser):

Her får du en ydelse eller et produkt til gengæld for dit bidrag. Ydelsen skal stå i forhold til det bidrag, du har givet. Derfor kan der godt være forskel på hvad ydelsen er, afhængig af hvor meget du bidrager med.

Det kan eksempelvis være et eksemplar af en bog, en billet eller lignende, afhængig af hvad det er for en virksomhed du støtter.
Et eksempel er Pernille Boelskov, der i forbindelse med udgivelse af bogen: Granit Graven, søgte penge på booomerang.dk, og fik penge til udgivelsen. Se mere på Pernilles hjemmeside: pernilleboelskov.dk 

Følgende hjemmesider kan med fordel bruges, såfremt du ønsker at lave en rewardbaseret crowdfunding:


booomerang.dk 
kickstarter.com 
indiegogo.com

Booomerang er p.t. den eneste danske hjemmeside, som tilbyder rewardbaseret crowdfunding.

Lånebaseret crowdfunding:

Her låner man penge af forskellige långivere, mod at du betaler renter og afdrag (ydelse på lånet), ligesom når man låner penge i banken eller hos andre finansielle institutter.

Forskellen er, at crowden kan være mange forskellige personer, der netop synes om din virksomhed eller dit projekt.
I Danmark findes der følgende platforme, som tilbyder lånebaseret crowdfunding:


lendino.dk
flexfunding.com


Her kan du søge om lån, og platformene sørger for alt omkring transaktioner i forbindelse med indberetning af renter og fordeling af afdragene til de enkelte långivere.

Aktiebaseret crowdfunding:

Her kan private og professionelle investorer investere direkte i virksomheder, mod at få del i en kommende fortjeneste i virksomheden eller en aktie i virksomheden.

 

Udskriv